Șoseaua de coastă a pierdut trenul

Chiar dacă titlu pare glumeț, ei bine, am suficiente motive care mă îndreptățesc să spun că o șosea de coastă care să permită rulajul auto, a pierdut trenul.

Sunt cel puțin două considerente – primul este vizibil, evident pentru toată lumea și anume avansarea cu construcțiile în limita plajei, apoi proprietatea unor terenuri încă aparent libere se găsește în domeniul privat – nu al autorității publice ci individual, persoane fizice sau juridice.
Un al doilea element foarte important, este reprezentat de obligațiile asumate prin aderarea la mecanismele europene de protecție a avifaunei, ce obligă menținerea disponibilă a unor trasee migraționale pentru păsările grele care au nevoie de zone de odihnă – bine cunoscute fiind exemplele Pelicanului creț și a Gâștii cu gâtul roșu, specii protejate, care așa cum spuneam, au nevoie de zone de odihnă.

O investiție de așa anvergură este foarte complicată în condițiile actuale – în care analizele de structură obligă luarea unor măsuri foarte costisitoare – nu își mai are astăzi, după părerea mea, locul.
Nu mai vorbesc de faptul că perspectivele de mobilitate individuală au tendința de a se modifica și evolua spre soluții ecologice inteligente, iar mobilitatea prin transportul în comun, pe măsura modernizării își poate găsi o mai largă accesibilitate.

În consecință propun și susțin un traseu destinat mobilității ecologice, inclusiv biciclete, cu trasee de legătură cu pantă convenabilă în diferite zone, pornind din portul Tomis până în Mamaia Nord.
Acest traseu se poate realiza cu soluții ușoare, sustenabile în condițiile în care va fi agrementat, completat și protejat de o lizieră de pădure litorală pe o lățime de 20 – 50 m, cu rol de completare și menținere a lucrărilor combatere a eroziunii costiere, toalete publice funcționale tot timpul anului, coșuri de colectare selectivă a gunoaielor, iluminat public de asemenea funcțional tot anul.
Toate acestea completate de insule plutitoare care ar permite odihna păsărilor, inclusiv a celor migratoare – insule ancorate ce nu ar stânjeni circulația apei. În baia Mamaia s-ar putea profita de noua adâncime mărită ca urmare a extinderii exclusiv a plajei emerse, prin montarea unor dispozitive recreative tip Aquapark sau docuri plutitoare ancorate pentru mici ambarcațiuni.

Cum ar arăta orașul nostru din larg? – Cu siguranță marinarii ar spune că în sfârșit Constanța și-a întors fața spre mare.